ผู้สนับสนุน

ผู้ป่วยหญิง หายขาดจาก HIV คนแรกของโลก

ผู้สนับสนุน


มีรายข่าวจากต่างประเทศแจ้งว่า มีผู้ติดเชื้อ HIV รายหนึง เป็นผู้ป่วยหญิงในประเทศสหรัฐฯ ได้รับการรักษาจนหายขาดจากโรค HIV ซึ่งถือว่าเป็นสถิติใหม่ โดยเป็นผู้ช่วยหญิง HIV รายนี้เป็นผู้ป่วยหญิงคนแรกของโลกที่ได้รับการรักษา HIV จนหายขาด
 
จากเดิมก่อนหน้านี้ มีผู้ป่วย 2 ราย ที่ได้รับการรักษา HIV จนหายขาดเช่นกัน แต่ทั้ง 2 รายนั้นเป็นเพศชาย และนี่คือประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งที่เพศหยิงได้รับการรักษา HIV จนหายขาดเป็นคนแรก
 
จากข้อความในข่าวของ BBC รายงานว่าหญิงคนดังกล่าวได้รับการรักษา HIV จากทีมแพทย์ โดยวิิธีการเปลี่ยนถ่ายสเตมเซล ซึ่งสิ่งที่บังเอิญคือสเตมเซลที่ได้รับนั้น เป็นสเตมเซลของผู้มีภูมิต้านธรรมชาติที่มีมีความต้านทาน HIV ส่งผลให้ผู้ป่วยดังกล่าวตรวจไม่พบเชื่อ HIV มากว่า 14 เดือนแล้ว
 
แต่ผู้เชี่ยวชาญให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า วิธีการดังกล่าวไม่สามารถถอดบทเรียนมาใช้รักษาคนโนวงกว้างได้ เนื่องจากวิธีการปลูกถ่ายนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้เลือดจากรกซึ่งมีความเสี่ยงสูง
 
ความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกนำเสนอในเวทีสัมนาวงการแพทย์ที่เมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ถือเป็นครั้งแรกที่ทำให้รู้ว่า วิธีถ่ายสเตมเซลนั้นสามารถรรักษา HIV ได้
 
และถึงแม้จะมีผู้ป่วยสามารถรักษา HIV จนหายขาดเพียงแค่ 3 ราย แต่ปัจจุบันวงการแพทย์ได้มีการพัฒนายาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงจนทำให้ผู้ป่วยสมารถดูแลร่างกาย ได้ไม่ต่างจากคนปกติ เพียงแค่ผู้ป่วยทานยาสม่ำเสมอ
 
 

ที่มา : https://www.bbc.com/news/health-60394306 


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น